Vårt selskap spesialiserer seg på import av støydempende produkter fra en del spesialfabrikker. Det er skjedd utrolig mye innen utvikling av slike produkt, og man kan med ytterst liten plass redusere gjennomgående støy i boliger i betydelig omfang.

De fleste produktene er 2,5-3 mm duker med tung vekt og i llit forskjellige utforminger. De stopper ca 80% av den støy som ellers ville gå igjennom flaten.

Vi selger meget av disse produktene, men da de fleste som forespør ønsker tilbud på montasje, kan ikke vi tilby dette, da vi ikke har egne montører.

Vi ser da for oss et samarbeide med noen snekker- og bygningsfirma som arbeider med rehabilitering og oppussing av boliger.

Problemene er stort sett gjennomgående støy fra naboer-over-ved siden –eller under. Det kan være trinnlyd, generell husstøy, støy fra generatorer, varmepumper, ominnredning til hybler, musikkrom, kledning av lettvegger og annet. Ofte er det oppgradering i samband med generell oppussing.

Vi besitter produkter og kompetanse som kan brukes til løsning av slikt, samt kunnskap om montasje på forskjellige underlag og bygningskonstruksjoner.

Alle produktene har full dokumentasjon over hva de gjør akustisk samt tilfredsstillende HMS sertfikat.

Noe av det vi har viser vi på www.stillhet.as

Vi kan henvise forespørseler til de vi kan samarbeide med, eller de kan kontakte oss ved sine behov. Vi kan enten levere produktene direkte til kunde, eller på enkelte gi forhandler-rabatt til de som ønsker å forhandle dette selv.

Markedet her er betydelig og det er meget få operatører her. Vi får til og med forespørsler fra det offentlige, hvor de ønsker en ”ferdig jobb” og hvor slike oppgaver regnes for ubetydelige til å innvolvere Statsbygg, Forsvarsbygg o.a.

Hvis du er interessert i dette, ring meg gjerne for en prat på 913 61 933 mellom kl. 10-15 mandag-torsdag.

Vennlig hilsen
STILLHET AS

Henrik Steffens